รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีหย่า

ทนายความชั้น ๑ สำนักงานทนายความ กฤษณ์ กฎหมายและธุรกิจ ว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีหย่า

ทนายความชั้น ๑ สำนักงานทนายความ กฤษณ์ กฎหมายและธุรกิจ

 
 
สำนักงานทนายความ กฤษณ์ กฎหมายและธุรกิจ ให้บริการว่าความทั่วราชอาณาจักร (กรุงเทพ-ต่างจังหวัด) คดีแพ่ง คดีอาญา และให้คำปรึกษากฎหมาย ด้วยทีมทนายความผู้มีประสบการณ์ซึ่งทำคดีให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในคดีต่อไปนี้ 
 
  • คดีแพ่ง ผิดสัญญา เรียกให้ชำระหนี้ ประนอมหนี้ ฟ้องเรียกเงินคืน ร่างสัญญา ฟ้องเช็คเด้ง ผิดสัญญาหุ้นส่วน 
  • คดีที่ดิน บุกรุก คดีก่อสร้าง คดีฟ้องผู้รับเหมาก่อสร้าง คดีฟ้องผู้ว่าจ้างก่อสร้าง คดีฟ้องเรียกค่าเสียหายคอนโดไม่เสร็จ หรือก่อสร้างล่าช้า คดีฟ้องนิติบุคคลหมู่บ้าน อาคารชุด 
  • คดีครอบครัว ข้อพิพาทพินัยกรรม ร่างพินัยกรรม ฟ้องหย่า รับรองบุตร ขออำนาจปกครองบุตรฝ่ายเดียว แบ่งสินสมรส ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ฟ้องเรียกบุตรคืน ฟ้องละเมิดอำนาจปกครอง 
  • คดีอาญา คดีฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ ลักทรัพย์ บุกรุก หมิ่นประมาท ทำร้ายร่างกาย เจตนาฆ่า 
  • คดีทรัพย์สินทางปัญญา จดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตร ฟ้องคดีทรัพย์สินทางปัญญา 
  • คดีแรงงาน ฟ้องเรียกค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ฟ้องนายจ้าง ฟ้องลูกจ้าง
  • คดีปกครอง ฟ้องหน่วยงานราชการ ภาครัฐ ฟ้องเจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการกระทำละเมิด ฟ้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. อบจ. 
  • คดีประกันภัย ฟ้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต 
  • ทนายรับรองลายมือชือ (Notarial Service Attorney) รับรองเอกสาร โนตะรี เพื่อนำเอกสารไปใช้ในต่างประเทศ 
  • แปลเอกสารภาษาต่างประเทศ ภาษากฎหมาย 
ติดต่อและปรึกษาทนายความ Hot Line: 081-822-7888 หรือ  081-899-1604 

Email: partner@bangkoklawyer1998.com 
www.thailand-english-speaking-lawyer.com
 
ทีมทนายความชั้น ๑
 
 

ทนายความกิต ไกรบวรวิช 

กรรมการและผู้บริหารสำนักงานทนายความ 
นิติศาสตร์บัณฑิต
วารสารศาสตร์บัณฑิต 
Master of Art (Journalism), Australia (ออสเตรเลีย) 
ประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงาน เนติบัณฑิตยสภา 
 
 
 
 
 
 
ทนายความวิภพ สีหาโมข 
 
หุ้นส่วนอาวุโส 
นิติศาสตร์บัณฑิต 
ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง เนติบัณฑิตยสภา 
 
 
 
 
 
 
ทนายฉัตรสุภณ ห้วยทราย 
 
ทนายอาวุโส
นิติศาสตร์บัณฑิต 
ประกาศนียบัตรการเรียกร้องค่าสินไหมดแทน สมาคมประกันภัยไทย 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อและปรึกษาทนายความ Hot Line: 081-822-7888 หรือ  081-899-1604 

Email: partner@bangkoklawyer1998.com 
www.thailand-english-speaking-lawyer.com
 
สำนักงานทนายความ กฤษณ์ กฎหมายและธุรกิจ 
ตั้งอยู่ที่ 69/1547 อาคารแชปเตอร์วัน ราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
 
สำนักงานสาขา ปทุมธานี 
เลขที่ 69/1547 พฤกษาวิลล์ รังสิต-องค์รักษ์ ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12150

 

Visitors: 59,131
www.addurl.nu